DBS-C Modeli

service image

DBS-C Modeli

DBS-C olarak Transfer Fiyatlandırması konusunda hizmetlerimiz ve size sağlayabileceğimiz katma değerler:

İlişkili işlemlerinizin, firmanızın, iş yapış şeklinizin detaylı bir şekilde anlatıldığı, verilere dayandırıldığı TF raporu, denetim sırasında Vergi Daire’sine sunabileceğiniz, sizi koruyacak tek belgedir.

Bu kritik, değerli raporu, Türkiye’nin ilk ve başarısını 2009 yılında ilk ödülünü alarak perçinleyen TF Grubu olarak sizin için hazırlıyoruz.

Her ne kadar sektörler benzer olsa da, her firmanın iç dinamikleri, pazardaki rolü ve işlevi farklıdır. Biz de size özel, size uygun hizmeti verebilmek adına; DBS İş Felsefemiz ve kullandığımız Helios 360 tekniği ile ilk önce firmanızı tanıyor ve özümsüyoruz.

İlk aşamada, ilişkili işlemlerinizi inceliyor ve TF konusunda risk değerlendirmesini yapıyoruz. Bu işlemlerin, TF mevzuatı kapsamında uygunluğunu denetliyoruz.

İncelememizi devam ettirirken, kalıplaşmış ve her firma için kullanıldığında anlamını tamamıyla kaybeden yöntemler değil, sizin firma yapınıza ve size en uygun fiyatlandırma modelini seçiyor ve yaratıyoruz.

Edinilen tüm bilgileri, TF mevzuatına uygun şekilde raporlaştırıyor, ilgili alanlarda firmanızı temsil edecek tek belgeyi oluşturuyoruz.

Süreç içerisinde, hiçbir noktayı atlamamak adına, geliştirdiğimiz Helios 360 tekniğini kullanıyor, firmanız ve işlemleriniz hakkında aydınlanmamış tek bir yer kalmayana dek araştırmalarımıza devam ediyoruz ve firmanızın fonksiyon analizini ortaya çıkartıyoruz.

Son olarak, işlemleriniz için mevzuat kapsamındaki en uygun TF fiyatlandırma modelini oluşturuyor ve mevzuatta da yer aldığı şekilde firmanızı Türkiye’deki piyasa koşullarına göre değerlendiriyor ve emsal örnekleri yurt içerisinden seçiyoruz.

Raporunuz size özel olmalı... Taslak ve hazır bilgiler ile hareket etmek hem TF mevzuatının doğasına, hem de firmanızın özelliklerine aykırıdır.

Sonuç olarak, konusunda uzman, tecrübeli profesyoneller tarafından, DBS İş Felsefesi doğrultusunda hazırlanmış, firmanızı tanımlayan ve işlemlerinizin ayrıntılarıyla incelendiği bir rapor ortaya çıkıyor.

TF konusunda müşterilerimize en çok tavsiye ettiğimiz yöntem, yıl boyunca TF kapsamına giren işlemler için, bu kapsamda ön analiz ve incelemeler yapılması, işlemin bunu dikkate alarak hayata geçirilmesi ve yıl sonunda Raporun ön denetimden geçmiş işlemlerle hazırlanmasıdır.

Bu yüzden de, TF konularında, uygun adımları işin başında atabilmeniz için size tecrübeli profesyonellerimizle, ticari yıl boyunca, danışmanlık hizmeti veriyor ve size ilgili konularda destek oluyoruz.

DBS-C TF Grubu olarak, danışmanlık hizmetimiz kapsamında, size özel, firmanıza en uygun ölçütler belirlenirken, yurtiçindeki emsalleri dikkate alıyor ve uygulanacak modeli bu bilgiler ışığında oluşturuyoruz.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için;

DBS-C Group Transfer Fiyatlandırması Ekibi

transfer@dbs-c.com