TF Mevzuatı ve Gelişimi

service image

TF Mevzuatı ve Gelişimi

Dünya’da Transfer Fiyatlandırması:

Transfer Fiyatlandırması ile ilgili ilk düzenlemeler ABD’de başlamış ve bu düzenlemeler diğer gelişmiş ülkelerin de iştirakiyle geniş bir kapsama yayılmıştır. 1970 yıllarında OECD bünyesinde başlayan çalışma, 1995 yılında ilk OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi yayınıyla ilk aşamasını tamamlamıştır.

2012 yılına gelindiğinde, transfer fiyatlandırması hususu bir çok çevre tarafından kabul edilmiş olup, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 70 farklı ülkede bu kurallar uygulanmaktadır.

Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması ve Yasal Düzenlemeler:

Türkiye’de transfer fiyatlandırmasına ilişkin yasal düzenleme; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yapılmış ve 18 Kasım 2007 ve 22 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetelerde yer alan 1 ve 2 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğleri ve 6 Aralık 2007 tarih ve 2007/12888 sayılı BKK ile de uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de transfer fiyatlandırmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki düzenlemelere ek yaptırımlar getirilmiştir.

Bu tedbirlere ek olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01 Ağustos 2009 ve 23 Kasım 2010 tarihlerinde sırasıyla “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan ’Karşılıklı Anlaşma Usulü’ ne İlişkin Rehber” ile “Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin Rehber” de yayımlanmıştır.

BEPS Eylem Planı ve 3. TF Taslak Tebliği:

Açılımı, Base Erosion and Profit Shifting olan BEPS, OECD ülkeleri tarafından TF hususlarının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve kontrolü için hazırlanmış olan bir dizi eylem ve değişikliği içermektedir. Kısaca, matrah aşındırma ve haksız/örtülü kar dağıtımı gibi Transfer Fiyatlandırmasının ana kollarını oluşturan iki unsurun daha keskin ayrımlarının yapıldığı bir eylem planıdır.

G20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye de, BEPS Eylem Planı gereği, içeriğinde bulunan standartları kabul etmiş ve bu plan yönünde iç düzenlemeler yapmaya başlamıştır.

Mart 2016 tarihinde Aksiyon 13 kapsamında ilk yasal düzenlemeler yapılmış olup, 3 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı yürürlüğe girdiğinde Türkiye ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan çok uluslu işletmelerin BEPS kapsamında raporlama yükümlülüğü olacaktır.

Eylem planları ve detayları ile ilgili bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.