Eğitim Danışmanlığı

service image

Eğitim Danışmanlığı

DBS-C Minerva Academy

DBS-C Group, mesleki eğitim ve gelişim alanlarında faaliyet göstererek, uzun yıllardan beri bilgilerini ve tecrübelerini paylaşarak hizmet eden, konusunda uzman olan pek çok eğitmeni tek bir çatı altında toplamış olup, “Gelişim ve Değişim Süreklidir!” felsefemizle DBS-C Minerva Academy kurulmuştur.

Bilginin sıklıkla değiştiği ve yenilendiği günümüz dünyasında; kendinizi yenileyebilmek ve kariyer hedeflerinize emin adımlarla ulaşabilmek için ilk adım daima eğitim ve kurumsal olarak çağa ayak uydurabilmekten geçmektedir.

Genel katılıma açık Kişisel Eğitim Danışmanlığı ve firmalara özel Kurumsal Eğitim Danışmanlığı başlıkları altında gruplandırdığımız eğitim hizmetlerimizin hedefleri:

  • Edinilmiş bilgi ve tecrübelerin paylaşılarak daha değerli hale gelmesi ve iş dünyasına hizmet etmesi
  • Kişisel ya da kurumsal stratejileriniz doğrultusunda İnsan Sermayenizi geliştirmede katkıda bulunmak
  • Teorik bilginin, pratiğe dökülmesinde tecrübeler ışığında destek olmak, bilgiden pratikte de faydalanmak
  • Genel değil, ihtiyaç duyulan konuları tespit ederek katma değer sağlamak, fark yaratmaktır.

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı:

Firma hedeflerine ulaşabilmek, katma değerli iş fonksiyonları oluşturabilmek, farklı kurum içi projeleri hayata geçirmek için, daima yetkin ve bilgili çalışanlara ihtiyaç duyarsınız. Kurum kültürü, çalışanların eğitim ve yetkinlik düzeyi, sizin İnsan Sermayenizi oluşturur.

DBS-C Minerva Academy olarak, firmanızın gelişimi için gerekli olan kurum içi eğitimleri deneyimli eğitmenlerimizle gerçekleştiriyor, eğitim alanlarını belirlemede, eğitimden sağlanan faydayı iş sonuçlarına dönüştürmede, size destek oluyoruz.

İnsan sermayesini, değerini artırmak ve gelişme hedefleri doğrultusunda bilgi ve tecrübelerimizi paylaştığımız, destek olduğumuz bazı kurumları referanslarımız başlığından inceleyebilirsiniz.

Kişisel Eğitim Danışmanlığı:

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında, hedeflerimize ulaşmak için farklılaşmak, rakiplerimizden ayrışmak gerekir. Bu ayrışmanın kırılma noktalarından biri işte edinilen tecrübe ise, diğeri de kesinlikle iş yapış biçimimizi değiştiren bilginin ta kendisidir.

DBS-C Minerva Academy olarak, kişisel eğitim danışmanlığı hizmetimizin kapsamını, sadece mevcut bir şirkette çalışan, kendini geliştirmek isteyen tecrübeli kişilerle sınırlamak istemedik ve iş dünyasına yeni girmiş kişiler, halen üniversite eğitimine devam eden kişilerin de faydalanabilmesi adına eğitimlerimizi farklı düzeyler için hazırladık.

Bilginin doğru ya da yanlış olarak her yerden edinilebildiği göz önünde bulundurulduğunda, bilgiyi amaçlarımız doğrultusunda kullanabilmek adına bir desteğe ve danışmana ihtiyaç olması kaçınılmazdır.

Farklılık yaratabilmek, artı bir değer katabilmek, diğerlerinden ayrışmak için sizler de bilginin gücüne inanın ve DBS-C Minerva Academy’e katılın.

Genel katılıma açık Kişisel Eğitimler, eğitim takvimindeki sıralarıyla ya da sizlerden gelen talepler doğrultusunda, Haberler ve Yayınlar başlığımızdan açıklanacaktır.

Daha fazla bilgi edinebilmek;

Sıklıkla hizmet verdiğimiz Şirkete ve Kişiye Özel Eğitim başlıklarından bazıları aşağıdaki gibidir:

Envanter Yönetimi ve Stok Azaltma Teknikleri

Klasik Satınalmadan Stratejik Satınalmaya Geçiş

Malzeme Planlama ve Envanter Yönetimi

Pazarlık Yönetme, Kontrat Hazırlama Teknikleri

Satınalma ve Tedarik Zinciri

Metot Etüdü, Zaman Serileri

Başarılı Yönetici ve Liderlik

Dış Kaynağa Aktarım (Outsourcing), Taşeron ve Tedarikçi Yönetimi

Şirketlerde Stratejik Yönetim

Verimliliği Artırmanın - Maliyetleri Düşürmenin Pratik Yolları

Stratejik Dış Kaynak Bulma (Sourcing)

Globalleşen Dünya Düzeni ve Fırsatlar

Karar Verme Teknikleri

Hizmet Sektörü Eğitimleri :Rekabet Verimlilik

Hizmet Sektörü Eğitimleri: Tedarik Zinciri ve Satınalma

Hizmet Sektörü Eğitimleri: Müşteri İle İlişkiler

Lojistik Sektörü Eğitimleri: Klasik Satınalma - Stratejik Satınalma

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı

Şirkete Bağlılık - Şirket Kültürü

Üretim Yönetimi ve Planlaması

DBS-C Group Eğitim Danışmanlığı Ekibi

training@dbs-c.com