TF Hakkında Bilinmesi Gerekenler

service image

TF Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI ÇOK GENİŞTİR:

Transfer Fiyatlandırması kanunları, mevzuatta geniş bir tanımı yapılmış olan ilişkili kişilerle (aile, akraba, grup firmaları, yetkili distribütörler, hisse sahibi olunan firmalar vb.) yapılan tüm mal, hizmet, gayri maddi emtia alım satım, imalat ve inşaat işleri, ödünç para alma/verme, ikramiye, masraf yansıtma ve firmalar tarafından yansıtılan Yönetim Ücretleri gibi bir çok farklı işlemin kanunen ve piyasaya/emsallere uygun koşullarda fiyatlandırılması ve elde edilen gelirlerin doğru yerde, hak edilen miktarda vergilendirilmesi ile ilgilidir.

YASAL BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR:

Mali yıl içerisinde, ilişkili kişiler ile işlem yapmış olan tüm kurumlar vergisi mükellefleri yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamakla ve her sene KVB ile birlikte Transfer Fiyatlandırması formunu beyan etmekle yükümlüdür.

BÜYÜKLÜKLERDEN BAĞIMSIZDIR:

Bu hususta en önemli nokta, firmalar hangi büyüklükte ve ne kadar satış hacmine sahip olurlarsa olsunlar, yapılan ilişkili işlemlerin tutarları ve oluşan vergi matrahı 1 TL de 1,000,000 TL de olsa, transfer fiyatlandırması kanunları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ OLMALIDIR:

Diğer önemli bir nokta ise, Transfer Fiyatlandırması ile ilgili yapılan çalışmalar, Türkiye’de bulunan firmaya özgü olmalı ve beyan edilen her belge Türkçe olmalıdır. Bu sebeple, ana grup firmalarının hazırladıkları genel TF Raporları ilgili makamlarca kabul edilmemektedir.

YURTİÇİ VERİLER ESASTIR:

Ayrıca, emsal fiyatlandırmalar ve firmanın içinde bulunduğu Pazar değerlendirilirken, ilgili bilgilerin yurt içinden seçilmesi ve Türkiye’deki pazarın koşullarını içermesi her zaman tercih edilmekte ve Transfer Fiyatlandırması mevzuatına daha uyumlu olmaktadır.