Yönetim Danışmanlığı

Sorularınız Mı Var?

light logo
DBS-C Group olarak, verdiğimiz hizmetler ile ilgili olarak, müşterilerimizde ve sektör içerisinde sıklıkla karşılaştığımız bazı soruları aşağıda sıraladık. Daha fazlası için daima bizimle iletişime geçebilir ve DBS-C Group’un katma değerli hizmetlerinden faydalanabilirsiniz...
Firmalar başarıyı iş sonuçlarında gördüklerinde, yeni bir dönem başlamış, rakipler harekete geçmiş, bazı avantajlar yitirilmekte olabilir.
Henüz sağlıklıyken gerçekçi, geleceği dikkate alan, tarafsız analizlere ihtiyaç duyulur.
Birçok firma Strateji Toplantıları yapmakta, ancak, bilinen kararları tekrar almaktan, aldıkları kararları hayata geçirememekten şikayetçi olmaktadır.
Sorunlar iş sonuçlarına yansıdıktan sonra, insiyatif ve en iyiyi yaratma fırsatı, yerini acele ve kötünün iyisi çözümlere bırakır.
Firmada yapılması gerekenleri tarafsız, gerçekçi bir biçimde inceleyebilecek, dış uygulamalardan yola çıkarak, alternatif çözümler sunabilecek bir moderatöre ve çalışmaya ihtiyaç vardır.
Firmaların da Check - Up yaptırmaya ihtiyacı vardır ve gerekli iyileştirmeler ve “tedavi” bunu takip etmelidir.
Firmalar karı, müşterilerine sağladıkları katma değerle elde ederler. Katma değer ise firmanın üstlendiği Fonksiyonların, Risklerin ve bu işe tahsis ettiği Kaynakların bir bileşkesidir.
Firmalar da canlı organizmalar gibi, öğrenir, gelişir, zayıflar ve etkisizleşebilir. Etkin çalışmayan kısımların tespit edilmesi, harekete geçirilmesi ve kazanımların sürdürülebilir hale getirilmesi için ilk adım CheckUp’dır. Yapılacaklar tespit edilince, firmanın kendi iradesi ve çabasıyla bunları iyileştirmesi daha kolay ve etkili olur.
Fonksiyon Analizi şirketin:
-Gerçekleştirdiği fonksiyonların neler olduğunu (üretim, alım satım, hizmet, dağıtım, reklam, tasarım vb)
-Bu fonksiyonları hangi varlıklarla gerçekleştirdiğini, (sermaye, know-how, patent,bina, ekipman, yazılım vb)
-Üstlendiği riskleri (Sermaye ve pazar payı kaybı, kur farkları, bozuk ürün, garanti, stok kaybı, nakliye ve dağıtım, marka değer kaybı vb)
tanımlamayı amaçlar.
DBS Consultancy firmanıza özellikle aşağıdaki alanlarda destek verir ve danışmanlık hizmeti sağlar:
- Kalite - Maliyet Optimizasyonu
- Yeni Ürün Sunumu , Markalaşma
- Yenilikçi - Girişimci Yönetim Yapısı
- Kurumsallaşma, Yapısal Mükemmelleşme
- Etkili Bir Tedarik Zinciri
- Müşteriyle Geliştirilen Kalite ve Performans
İşinizi en iyi bilen tabi ki sizsiniz. Ancak iş dünyasındaki başarılı uygulamaları, şirketlerin gelişme süreçlerinde yaşadığı darboğazları ve iyileştirme gerektiren alanları bilen objektif ve tecrübeli bir göze de ihtiyaç vardır.
DBS Consultancy, ilke olarak firmanızdaki “İnsan Sermayenizi” harekete geçirmeyi, sorunsuz çalışan ve daima gelişmeyi hedefleyen iyi bir ekip kurmayı ve sonrasında oluşturulmuş bu değerli kaynağı şirket kullanımına devretmeyi hedefler.
Global planda varolan İş Dinamikleri her firmanın önüne bazı gelişme kriterleri koyar:
-- Yenilikçi Ürün ve Hizmetler
-- Esneklik
-- Maliyet İndirimi
-- Kısalan Süreler
-- Hızlı Uyarlanma bunlardan bazılarıdır.
Özellikle Hızlı Uyarlanma için, dış dünyayı, farklı uygulamaları ve sektörel tecrübeyi sağlayan Danışmanlara ihtiyaç vardır.
DBS Consultancy, 25 yıllık Uluslararası şirket yönetim tecrübesi, 10 yıllık farklı sektörlere odaklı Fonksiyon analizi ve Rekabetçilik Analizi uygulamaları ile bu konuda size aradığınız kaynağı ve tecrübeyi sunmaktadır.
Aradığınızı bulamadınız mı? İletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.