Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

service image

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

Küresel ekonominin gittikçe yayılması ve dolayısıyla uluslararası yatırımların, işletmelerin fazlalaşmasıyla, global iş dünyası da kimlik değiştirmeye başlamıştır.

İş süreçlerinde dış kaynak kullanımı ile başlayan bu devinim, hacmi genişletmiş ve uluslararası grup firmalarını ortaya çıkartmıştır. Hangi büyüklükte olursa olsun, firmalar ürün tasarımlarını bir ülkede, üretimini farklı bir ülkede yapıp, global pazarda ürün ve hizmetlerini bir çok ülkede satışa sunmaktadırlar.

Bu katma değer zincirinin bir çok halkasını da farklı ülkelerde faaliyet gösteren, aynı grubun mensupları oluşturmaktadır. Bu zincirin günlük olarak çalışmasıyla da bu halkalar arasında sayısız ticari işlemler, daha net bir tanımla bağlantılı kişilerle yapılan ilişkili işlemler oluşmaktadır.

Dünya üzerinde yapılan ticaretin %60’a yakın bir kısmının ilişkili firma ya da kişiler arasında gerçekleştiği belirlenmiştir, yani yapılan her 3 işlemden 2 tanesi ilişkili işlem kapsamına girmekte ve transfer fiyatlandırması uygulamalarına tabi olmaktadır.

Yatırım ortamlarının hızla gelişmesi, mal, hizmet ve sermaye dolaşımında görülen artışlardan dolayı Transfer Fiyatlandırması Vergi - Mali işlem dairelerinin azami dikkat ettikleri, önem verdikleri bir konu haline gelmiş ve mükellefleri de doğrudan etkilemeye başlamıştır.